Anglický jazyk

Why English?

Angličtina bola, je a bude svetovým jazykom number one. Jej prítomnosť vo všetkých sférach spoločenského života je dôkazom nevyhnutnosti tento jazyk ovládať. Znalosť tohto svetovo hovoreného jazyka je veľkou výhodou pri hľadaní zamestnania tak v Slovenskej republike ako aj v zahraničí. Pre angličtinu je príznačné, že oproti ostatným svetovým jazykom je jazykom s pomerne jednoduchou gramatikou a výslovnosťou. Znalosť jazyka si však vyžaduje čas a vôľu každým dňom sa v tomto svetovom jazyku zdokonaľovať.

Let’s study English!

Individuálne hodiny

V rámci individuálneho jazykového kurzu Vám vieme zaručiť efektívne a rýchle sa zdokonalenie v anglickom jazyku. Individuálny kurz je prispôsobený Vaším požiadavkám (časovým, metodologickým ). Lektor/ka sa venuje iba Vám počas celej hodiny, čím sa dosahuje rýchlejší pokrok a vysoká efektivita hodiny. Nezmeškáte ani jednu hodinu a môžete začať kedykoľvek.

Prejsť na CENNÍK »

Firemné kurzy

Kurz anglického jazyka pre firmy prebieha priamo v priestoroch Vašej firmy. Tento kurz sa dá prispôsobiť podľa potrieb zákazníka. Zameriava sa na konkrétne potreby zamestnancov firmy. Ušetríte čas aj finančné prostriedky.

Prejsť na KONTAKT »