Cenník

Kurzy pre firmy

VŠEOBECNÝ KURZ cudzieho jazyka

Cena kurzu: 165 Eur
Trvanie kurzu: 40 × 45 minút

Najviac ľudí v skupine: 4 až 8
Cena jednej hodiny: 4,13 Eur

ODBORNÝ JAZYK - konverzácie obchodný jazyk, právnický jazyk

Cena kurzu: 190 Eur
Trvanie kurzu: 40 vyuč. hodín

Cena jednej hodiny: 4,75 EurIndividuálne kurzy

Cena individuálnej hodiny 1 osoba: 17,90 Eur
Cena individuálnej hodiny 2 osoby: 20,60 Eur (10,30 € na osobu)
Cena individuálnej hodiny 3 osoby: 23,00 Eur (7,7 € na osobu)

1 vyučovacia hodina: 50 min.


V cene kurzu nie sú zarátané učebné materiály. Všetky sú vrátane DPH.