Náš tím

Náš učiteľský kolektív je tvorený mladými a aktívnymi ľuďmi. Každý z nás má viacročné skúsenosti s rôznymi technikami výučby cudzích jazykov. Preto Vám vieme v našej jazykovej škole ponúknuť výučbu jazykov moderným a efektívnym spôsobom.

Každý cudzí jazyk je potrebné sa nielen naučiť ale aj pochopiť jeho pozadie, historický vývoj ako aj najnovšie trendy. Všetci naši lektori žili v krajinách, kde sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina a ruština materskými jazykmi. Tak Vám vedia ponúknuť nielen výučbu gramatiky a samotného jazyka, ale aj kultúrne pozadie, históriu, zvyky a tradície danej krajiny.

V našej jazykovej škole „prežijete cudzí jazyk na vlastnej koži“.