Ruský jazyk

Зачем русский язык?

Ruský jazyk je jedným z najvýznamnejších jazykov, čo dokazuje aj rozmach Ruska v ekonomickom, či politickom živote terajšieho sveta. Význam ruského jazyka má stúpajúcu tendenciu. Znalosť tohto slovanského jazyka otvára dvere novým pracovným možnostiam, nakoľko ruských investorov na slovenskom trhu je čoraz viac. Naučiť sa tento jazyk nie je pre Slovákov až také náročné, pretože sa jedná o slovanský jazyk. Avšak aj tento jazyk má svoje špecifiká, akými sú napríklad azbuka či samotný prízvuk ruského jazyka. Znalosť tohto jazyka len potvrdzuje známe: „Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom“. A samozrejme človekom s novými možnosťami v celom svete.

Individuálne hodiny

V rámci individuálneho jazykového kurzu Vám vieme zaručiť efektívne a rýchle sa zdokonalenie v ruskom jazyku. Individuálny kurz je prispôsobený Vaším požiadavkám (časovým, metodologickým ). Lektor/ka sa venuje iba Vám počas celej hodiny, čím sa dosahuje rýchlejší pokrok a vysoká efektivita hodiny. Nezmeškáte ani jednu hodinu a môžete začať kedykoľvek.

Prejsť na CENNÍK »

Firemné kurzy

Kurz ruského jazyka pre firmy prebieha priamo v priestoroch Vašej firmy. Tento kurz sa dá prispôsobiť podľa potrieb zákazníka. Zameriava sa na konkrétne potreby zamestnancov firmy. Ušetríte čas aj finančné prostriedky.

Prejsť na KONTAKT »